Låven
Fjording og Shetlandsponni
Hønene
Grønnsaker
Ku fjøset
Epleplukking

Oss på gården


Vi, Margaret og Eivind, bor her med våre fire barn. Vi har gårdshunden Daisy, huskatten Black Toe, og fjøskatten Gråpus. Vi har også  tre hester, fire kaniner og sju høner. 
Kårfolket (foreldrene til Eivind) drev gården i mange år, bidro sterkt til den allsidige driften og bor fortsatt på gården. 

I tillegg bor det en gårdsarbeider med familien sin i den tradisjonsrike "gartnerboligen" på tunet. 

Vi trives veldig godt på gården vår og ønsker å drive og utvikle den videre, samtidig som vi tar vare på de lange tradisjonene gården har med seg.

Om Berger Gård 


Berger gård er en av få gjenværende gårder med aktiv jordbruksproduksjon i Asker. Gården har vært i familiens eie siden 1879. Margaret og Eivind Skjulestad har drevet gården siden 2015. Gården drives allsidig og økologisk med vekt på melk og kjøtt og korn.

Gården har mange spennende bygg, og noen av disse brukes til utleie for overnatting. I tillegg tar vi imot besøk fra skoler og barnehager etter avtale.

Vi ønsker og jobber for at gården kan være en ressurs i nærmiljøet som bidrar med matproduksjon, opplæring og informasjon om gårdsdrift, i tillegg til å bidra til et bærekraftig miljø for planter og dyr.